Gwirfoddoli

Mae’r Sesiwn Fawr yn cael ei threfnu a’i rhedeg gan griw o wirfoddolwyr lleol ers 1992. Oes gen ti ddiddordeb bod yn rhan o’r pwyllgor gwaith? Neu wirfoddoli dros benwythnos y Sesiwn Fawr? Cysyllta hefo ni!